Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

507

Phe—Pho.

dan apothekers rechtstreeks aan particulieren wordt afgeleverd, te worden belast als Kramerij.

In andere verpakking kan het artikel vrij ten invoer worden toegelaten. Res. 27 Aprü 1916, no. 146, V, v. V. no.667, sub 9.

PHENYLACETALDEHYDE. Zie aant. 6 op Reuk- en parfw. 5 pct.

PHENYLAETHYLALCOHOL. Zie aant. 27 op Gedistilleerd.

PHENYL-AETHYLBARBITURZUUR (een geneesmiddel). Zie het artikel Luminal in aant. 27 op den post Gedistilleerd.

PHENYLALLYLALCOHOL. Zie Kaneelalcohol in aant. 6 op Reuken Parfw. 5 pct.

PHONOGRAPEN. Zie aant. 1 op Instrumenten.

PHOSFEBIN. Zie aant. 12 op Gedistilleerd.

PHOSPHORIET (een minerale, voornamelijk uit phosphorzure en koolzure kalk bestaande stof, die uitsluitend als bemestingsmiddel of ter bereiding van phosphorus wordt gebruikt), zoowel gemalen als ongemalen. Res. 25 Mei 1875, no. 2, V. no. 59. Vrij.

PHOTOGENE-OLÏE. Zie aant. 2 op Olie. 100 kgr. ƒ0.55.

PHOTOGRAPHISCHE AFBEELDINGEN, van eiken aard, zijn, evenals prenten en platen, in den regel zonder betaling van rechten (1) (2) ten invoer toe te laten (3) (4). In lijsten gezet, en al of niet van glas voorzien, moeten zij echter onder den tariefpost Meubelen (5), en, in etuis of albums vervat, onder den post Kramerij worden gerangschikt en als zoodanig met een recht van 5 pct. der waarde worden belast, met dien verstande altijd, dat portretten of andere afbeeldingen, die door reizigers op een der beide laatstgenoemde wijzen kennelijk tot eigen genoegen of aandenken worden medegebracht, niet aan de betaling van invoerrechten moeten worden onderworpen. Res. 15 Aug. 1863, no. 23, V. no. 119.

1. Op karton geplakte photographieën worden mede vrij van recht toegelaten. Res. 1 Oct. 1901, no. 83, en 12 Nov. 1901, no. 78.

Eveneens reeksen van photographieën op een rol bevestigd voor mutoscopen. Res. 15 Sept. 1899, no. 32. Alsmede photographische films. Zie onder Films.

2. Ook plaatjes, voorstellende stadsgezichten, gebouwen, kleederdrachten en dergelijke in photographie of steendruk (souvenirs, albums, enz.), gebonden in boekjes of vervat in losse omslagen of kokers, zijn, als Prenten of platen, vrij van invoerrecht, tenzij de omslagen of kokers, ook voor andere doeleinden te gebruiken en dus afzonderlijk verkoopbaar zouden zijn. In dat geval zijn deze, afgescheiden van de plaatjes, naar omstandigheden te rangschikken onder Kramerij, of, evenals losse banden voor boeken (a), onder Papier van alle soorten. Afzonderlijk ingevoerd, zijn de bedoelde omslagen of kokers, al zijn ze ook voor een bepaald doel bestemd, in elk geval belast: Res. 13 Oct. 1890, no. 24, V. no. 104.

(a) Zie aant. 1 op Papier.

3. Hieronder zijn met begrepen photographieën op melkglas, porselein en dergelijke, hetzij vlak of bolvormig, voor kamerversiering, lampekappen, theestoofjes, nachtlichtjes, enz. Deze behooren tot den post Kramerij. Res. 14 Juni 1890, no. 16, V. no. 46.

Ook worden onder den post Kramerij gerangschikt photographische

Sluiten