Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schuit. En nooit ruzie ook 1

— 8 —

v. d. Kooy. Wou met dat apenland, zei ze, niks te maken hebben. Nittel, ik zal je nou maar eerlijk zeggen, hoe de zaken staan. Schuit weet 't

Schuit. Ja die weet't! die woet't I 't/szoo...

v. d. Kooy. Daar komt me op een goeie nee

laat ik zeggen op een onzalige morgen iemand uit Indië bij haar aanzeilen, vertelt er dat alle mannen hier Mina's hebben. En ze schrijft me: Dirk, je bedriegt me, je hebt ook een Mina. Ik schrijf terug: ik heb alleen een huisjongen en een kokkie

Schuit. Ja, alleen een huisjongen en een kokkie.

v. d. Kooy. Ik krijg een brief terug: Een kokkie dat is ook een vrouw, de vrouwen in Indië weten niks van de zedelijkheid, ze dragen alléén maar een sarong, niks anders 1 Je moest je schamen! (betoogende) Nou, jullie kenne de oude Sarina. Een vogelverschrikster. Ze pruimt sir|h.

Schuit. Maar ze kookt anders heel goed.

v. d. K o o y. Jk schrijf: Laat je toch niks wijsmaken, en zend haar bovendien een foto van Sarina. Ik denk die is al lang tevreden. Als ik maar geregeld geld zend. We lagen, als ik met verlof in Holland was, toch nogal

overhoop Ik denk: zie zoo dat is van de baan.

Alles goed, zoolang ze maar niets van me dochter, van

Trude, weet Maar daar schrijft ze: Lieve Dirk, —

dat ben ik — Lieve Dirk, ik heb me boeltje verkocht

en ik kom de volgende week naar Indië. Mét de boot. De vrouw moet haar man volgen waar hij gaat

Sluiten