is toegevoegd aan uw favorieten.

Eugenetiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Davenport en Weeks (47) noemen daarentegen migraine, chorea en zenuwachtigheid een „tainted" simplex toestand. Een persoon dus, die niet geheel abnormaal is, maar die toch als het ware bevlekt is, met den psychopathischen trek. Men komt er dus toe een normale en abnormale simplex aan te nemen. Het begrip simplex wordt dus op deze wijze zeer vaag en practisch moeilijk te onderscheiden van duplex en soms ook van nulliplex. De simplex toestand nu is het criterium voor de betrouwbaarheid van de wet van Mendel. Immers wanneer DD X RR slechts DR geeft en deze tweede generatie DR met een andere DR huwt en wanneer dan de derde generatie DD, R R en D R oplevert dan bestaat er een groote waarschijnlijkheid dat de wet van Mendel in dit geval op gaat. Wanneer echter de simplex toestand meestal niet te onderscheiden is van duplex of soms van nulliplex dan verliest de theorie wel voornamelijk haar waarde.

Daar komt nog bij dat de gegevens verzameld worden door z.g. „Fieldworkers". Dit zijn half philantropische, half wetenschappelijke dames, die eerst onderricht ontvangen in de wet van Mendel. Met deze en eenige medische kennis gewapend moeten zij trachten bij familieleden van verpleegden in krankzinnigengestichten gegevens over psychische afwijkingen, die bij deze familieleden zijn opgetreden, te bemachtigen. Zij moeten deze gegevens aan de wet van Mendel trachten te toetsen.

Men ziet dus reeds dadelijk, dat de grond, waarop gebouwd zal worden, alle vastheid mist.

1°. Er wordt zoo maar aangenomen, dat al de genoemde psychische afwijkingen afhankelijk zijn van een genen defect. Dit moet dunkt

—*"'rmj nog worden bewezen.

2°. Het criterium voor de theorie van Mendel de simplex toestand is uitermate vaag.

3°. Bij het verzamelen van gegevens wordt reeds dadelijk onderzocht, in het licht van de theorie van Mendel.

Bezien wij nu den verderen opbouw van het stelsel dan treft ons noodzakelijkerwijs de zelfde vaagheid. jWte

Aan de huwelijken b en d (b = DR X RR en d = DR X DR) worden hypothetische b. en d, huwelijken toegevoegd. Bij deze huwelijken wordt aangenomen, zonder eenig gegeven, alleen om het geheel aan de theorie van Mendel aan te passen, dat de bedoelde personen simplex zijn, doordat de toestand der kinderen dit volgens Mendel's theorie zou doen vermoeden.

Laten wij nu eens een stamboom, die Rosanoff in zijn studie aangeeft, beschouwen om zijn gevolgtrekkingen te kunnen volgen (Chart VI. geval 7048).

Verklaring der teekens:

O Vierkant is man. O Cirkel is vrouw.

105