Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

Voorts wens ik al die vriende in Nederland, bij wie ik met mij gesin vriendelikheid en gasvrijheid mog geniet het hartelik te bedank.

Eindelik spreek ik mij blijdskap uit, dat die Vrije Universiteit aan afrikaanse studente die reg vergun om in hulle moedertaal hulle proefskrifte te skrijf. Ik maak gretig gebruik van die voorreg, nie omdat ik die Nederlandse taal nie hoogskat nie, maar ik kan nie anders se: ik skrijf afrikaans omdat ik afrikaans denk.

Sluiten