is toegevoegd aan je favorieten.

Het gouvernement Celebes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De in 1865 gereproduceerde kaart is aanwezig in het Rijksarchief. (No. 274 der zee- en kustkaarten), (Niermeyer, l.c,p. 885).

Ook de Sarasins wijzen op het bestaan van deze kaart en nemen voor de beschrijving der Togian-eilanden eene passage over uit het werk van von Rosenberg, welke handelt over de die eilanden omgevende riffen. (10. p. 226). ').

Prof. Niermeyer (l.c. 887) rekent de riffen, welke het plat der Togian-eilanden in het N. en Z. omgeven tot de barrièreriffen .

Zooals wij tevoren reeds vermelden meent Prof. A. Wichmann in deze koraalvormingen geen barriere-riffen te zien, in den zin van de theorie van Darwin. Het zijn volgens hem vormingen der ondiepe zeeën, „patch reefs", of—zoo men wil—pelagische riffen, zooals men ze dan ook niet anders in een opheffingsgebied kan verwachten.

Von Rosenberg was de eerste, die voor de Togian-eilanden de opheffing meende te mogen vaststellen:

„Die ganze Gruppe ist ein dem Meere entstiegener, aus „Muschelkalk und Sandsteinconglomerat bestehender Boden von „keinem hohen geologischen Alter. (10. p. 226).

De nieuwe derde druk van deel V van de Zeemangids 1919 brengt op bldz. 131 e.v. de jongste beschrijving dezer eilanden.

Wanneer men deze beschrijving nauwkeurig leest aan de hand van de Zeekaarten No. 140, 141, 308 en 309 en men raadpleegt dan nög de plans voorkomende op Zeekaart 186, weergevende de vaarwaters tusschen deze eilanden en de reeden van Togian en Walea, dan zal men ondanks de geconstateerde opheffing geneigd zijn de meening van Prof. Niermeyer te deelen.

Vooral Zeekaart No. 308 is in dat opzicht leerrijk. Men ziet daarop de eilanden liggen op een uitgebreid onderzeesch plat met zeer gelijkmatige diepten, omgeven door de honderd vademlijn, waarbuiten onmiddellijk de groote diepten van de Tomini-golf optreden. Op dien rand liggen nu, vooral in het Westen en Noorden, talrijke min of meer aaneengesloten rifvormingen, welke öf droogvallen, öf waarboven slechts 5 vadem of minder water staat. Van

1) Prof. Niermeyer (1. c. p. 886) meent dat die kaart nog niet was vermeld in de literatuur over koraalriffen.

254