is toegevoegd aan je favorieten.

Het gouvernement Celebes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verbinding van den kop „Boea- wanner bericht omtrent den

lemo" met het centrale deel tocht van Biak nagr poh m zjjn

van den N. O.-arm. , . , , , * • n

bovenaangehaald artikel in Pe-

termanns Mitteilungen het volgende (vgl. Kaart IX):

„Van Biak werd het beekje van dien naam gevolgd, dat zes-

„ malen doorwaad moest worden. Daarna begon de klim tegen

„de hellingen van het Pamboele-gebergte op den linker oever

„van het riviertje. De weg voerde over jong-tertiaire conglomeraten en

„quartaire koraalkalken, totdat op ± 280 M. hoogte de rand van

„een plateau bereikt werd, dat naar het N. zacht oploopt tot Ka-

„moemoe, een dorp aan de boven Biak gelegen.

„Op dit plateau zijn droge rijstvelden aangelegd, het strekt

„zich naar het Z, w. ruim 10 K. M. uit, tot in de buurt van Ti-

„namboen en wordt sléchts onderbroken door de canon van de

„Biak-rivier.

„Ten Noorden van Kamoemoe verheft zich een dicht beboscht „kalksteengebergte tot 485 M. hoogte. Het is de N. O. voortzetting van het centrale gebergte van dezen Celebes-arm. De Biak „breekt met een diepe kloof door dit ± 4 K. M. breede kalkgebergte heen. De waterscheiding tusschen Straat Peling en de „golf van Poh ligt ten N. van deze kloof bij den bergpas Toean „Toemba op ± 485 M. hoogte.

„Zij is tegelijk een duidelijke begroeiïngsgrens. Terwijl naar „de zijde van Straat Peling de Zuidelijke hellingen met uitzondering „van enkele in cultuur gebrachte plekken, door een bijna „ondoordringbaar oerwoud bedekt zijn, breiden zich naar het „Noorden, naar de zijde van Poh en tot Pagimana, lichtende „savannen uit, waarop slechts het door de bevolking „koesoe„koesoe" genoemde savannengras groeit.

Lengteprofiel door den hols variJBoealemo van de Golf van Tomini (baai van Sioena) naar Straat Peling. naar Wanner (Peterm. m. 1914 I, Tafel 16.) F

Fig. 27.

261