is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte handleiding voor warenkennis ten behoeve van den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen in Nederl.-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 107 —

Meestal echter wordt als verfstof het kunstmatige, als bijproduct van vele chemische processen verkregen, baryumsulfaat gebruikt.Mineraalwit is volkomen wit, onaantastbaar door zwavelwaterstof^, niet vergiftig en goedkooper dan loodwit. Het komt in den handel voor in deegvorm, bevat alsdan van 20 tot 30 procent water en wordt aangewend als water- en lijmverf bij de tapijten-, kaartenen papierfabricatie. Als olieverf is het minder geschikt, daar het niet goed dekt; met een gelijk gewicht aan zinkwit vermengd, wordt het dekkend vermogen evenwel belangrijk verhoogd.

B. GELE VERF. Oker. Gele oker.

(Ocker, — Gelberde, — Ocre jaune, — Ockre, — Yellow earth).

Hoewel men in den handel aan verscheidene gele, aardachtigeverfstoffen den naam van oker geeft, mag deze naam inderdaad slechts worden toegekend aan verschillende verbindingen van ijzer met zuurstof en waterstof. Gele oker is een fijn, aardachtig, niet giftig mineraal, bestaande uit zachte, met ijzerhydroxyde, kalk en kleiaarde vermengde kwartsdeeltjes. Deze verf is geel, ondoorzichtige zeer zacht en heeft een aardlucht. Men vindt haar in sommige streken van Frankrijk, Beieren en Saksen. Ook langs kunstmatigen weg kan gele oker verkregen worden door eene oplossing van ijzervitriool met kalk neer te slaan.

Wanneer men gelen oker zacht verwarmt, wordt de kleur helderder; gloeit men hem, dan wordt hij rood en verkrijgt men roodert. oker, het z.g. Engelsen rood.

Gele en roode oker leenen zich zoowel tot het maken van olieals van waterverf.

Chromaatgeel.

(Chromgelb, — Chromate de plomb, — Chromate of lead).

Chromaatgeel wordt langs kunstmatigen weg, nl. door loodsuikeroplossing middels dichroomzure kalium neer te slaan, verkregen en wel in kleuren, varieerende tusschen citroengeel en diep-oranje.

Het bestaat uit loodchromaat, is reuk- en smakeloos, poedervormig, vergiftig en ondergaat door lichtsinvloeden geen verandering, terwijl het zich met de meeste andere verfstoffen zeer goed laat mengen.