is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte handleiding voor warenkennis ten behoeve van den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen in Nederl.-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 108 —

Deze verfstof wordt zoowel in het schildersbedrijf als tot het verven van tapijten, zegellak enz. aangewend.

Keulsch geel, eene schoone, doch zeer vergiftige verfstof, is een mengsel van chromaatgeel met gips en zwavelzuurlood.

Zie verder blz. 129 sub F.

Operment.

(Rauschgelb, — Auripigment, — Orplment).

Operment is eene fraaie, doch wegens zijn hevig vergiftige eigenschappen zeer gevaarlijke verfstof, die, indien zij chemisch zuiver is, 61 deelen arsenicum en 39 deelen zwavel bevat. Het in den handel voorkomende product is gedeeltelijk van mineralen oorsprong, gedeeltelijk kunstmatig bereid.

Het natuurlijke operment komt voor in nier- en trosvormige massa's van bladerige structuur. Op de splijtvlakte heeft het een fraaien, metaalachtigen parelmoerglans. De kleur is citroengeel met verschillende schakeeringen, de streek citroengeel.

Het is zacht, in dunne plaatjes buigzaam en heeft een soortelijk gewicht van 3,48. Het komt voor in Hongarije, Italië, Perzië, China en in kleinere hoeveelheden ook in andere landen.

Het kunstmatige operment is minder fraai van kleur dan het natuurlijke. Het is vetglanzend, heeft een schelpvormige breuk en is oplosbaar in kaliloog. Men bereidt het door 7 deelen witte arsenik (arsenigzuur) en 1 deel zwavel gezamenlijk te distilleeren.

Dikwijls is het in den handel voorkomende operment slechts bereid door witte arsenik met eenige procenten zwavelarsenik te smelten.

Van de soorten, die in den handel voorkomen, staat het Perzische operment het hoogst aangeschreven; het bestaat uit fraaie, goudgele, groote platen.

Het fijnste operment heet, na gemalen te zijn, Koningsgeel.

Operment wordt hoofdzakelijk gebruikt als kleurstof bij de fabricatie van wasdoek; het kan echter niet gemengd worden met loodwit, dat hierdoor zwart wordt. Ook als waterverf wordt het aangewend.

Israëlieten en andere oosterlingen gebruiken het om zich te scheren, waartoe zij het met gebluschte kalk en water koken,, waardoor calciumsulfhydraat ontstaat. Dit mengsel heet rusma.