Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL, aangevende voor de onderscheiden provinciën en het Rijk den gemiddeld uit de voorgestelde belastingverhooging voor eigenaren van ongebouwde eigendommen voortvloeienden druk.

cc

Gron. Friesl. Drenthe. Overtjsel. Gelderl. Utrecht. N.-H. Z.-H. Zeeland. N.-Br. Limburg Nederl.

Belastbare opbrengst staat

tot verkoopwaarde als 37.7 33.9 76.6 37.1 42 37 35.2 35.2 40.1 33.2 53.3 38

1 tot

Belastbare opbrengst bedraagt van verkoop- 2.65 2.94 1.32 2.70 2.38 2.70 2.84 2.84 2.50 3.02 1.88 2.63 . waarde in % . . . .

Grondbelasting thans in

hoofdsom per ƒ 1000 ƒ 1.59 ƒ 1.77 ƒ 0.79 ƒ 1.62 ƒ 1.43 ƒ 1.62 ƒ 1.70 ƒ 1.70 ƒ 1.50 ƒ 1.81 ƒ 1.13 ƒ 1.58

verkoopwaarde - . . F

Aantal provinciale- en 50 53 505 3g 225 21 22 24s 49 34 33 35

gemeente-ppcenten . .

Hoofdsom + prov. en

gem. opcenten thans per ƒ 2.39 ƒ 2.71 ƒ 1.19 ƒ 2.24 ƒ 1.75 ƒ 1.96 ƒ 2.07 ƒ 2.12 ƒ 2.24 ƒ 2.43 f 1.50 ƒ 2.13

f 1000 verkoopwaarde.

Hoofdsom + prov. en gem.

opcenten volgens ontw. ƒ 6.00- f 6.12 ƒ 6.02 f 5.52 f 4.90 ƒ 4.84 ƒ 4.88 f 4.98 ƒ 6.96 f 5.36 : ƒ 5.32 f 5.40

per ƒ 1000 verkoopw. . j

Vermeerdering per ƒ1000 . 3 61 . 3 41 f 4 g3 f 3 2g f 315 ƒ 2 g8 f 2 gl" ƒ 2 g6 ƒ 3 72 f 2 93 ƒ 3 82 f 3<27

verkoopwaarde . . . ' '

Vermogensvernes b£on- ƒ 72 20 ƒ68.20 ƒ96.60 ƒ65.60 ƒ63.- ƒ57.60 ƒ 56.20 ƒ57.20 ƒ74.40 ƒ58.60 ƒ76.40 ƒ65.40

bezwaard goed p. ƒ 1000 ' ' ' '

Vermogensverlies bfl voor

75 0/0 bezwaard goed ƒ 288.80 ƒ 272.80 ƒ 386.40 ƒ 262.40 ƒ 252.— ƒ 230.40 ƒ 224.80 ƒ 228.80 ƒ 297.60 ƒ 234.40 ƒ 305.60 ƒ 261.60 per ƒ 1000 . . . : .

Sluiten