Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

A. (1-5). Ordonnantiën enz. van hoogere autori¬

teiten. . . . . . . . 1.

B. I. (1-157). Poorterboeken. Resolutiën, keuren, re¬

glementen, ordonnantiën en andere stukken van de regenten der stad uitgegaan. Overeenkomsten door hen getroffen . . .4.

B. II. (1-15.) Processen door hen gevoerd . . . 11.

C. (1-51.) Kohieren en liggers voor belastingen.

Lijsten en staten van allerlei aard . .14.

D. (1-59). Ingekomen stukken; aanschrijvingen en

missives van de Staten van Holland en andere autoriteiten; rekesten en brieven aan de regeering van Heusden gezonden; bij haar gedeponeerde stukken ; enz. . . 18.

E. (1-335). Rekeningen aan den magistraat gedaan

en daarbij behoorende stukken; verantwoording van beheer van het gemeente-huishouden, der belastingen, wees-, gast-, manen vrouwkenshuizen, der kerk en canonisiën 23.

F. (1-55.) Stukken betrekkelijk het weesbuis, de

man- en vrouwkenshuizen, het gasthuis, kerk en kapittels, de armen . . .36.

G. (1-6). Dokumenten betrekkelijk gilden . . 43.

H. (1-25). Papieren betreffende de verantwoording

door regenten van Heusden aan de Staten van Holland van voor deze gebeurde gelden en lasten. Verdwaalde stukken . . 44,

I. (1-10.) Bescheiden omtrent den burgerlijken stand 46.

Sluiten