Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

bij de groote lijnen oneindig gewichtiger zullen maken dan bij futiele dingen. We moeten een wet hebben, die duidelijk aangeeft waarvoor en wat we te betalen hebben, maar niet een, die in elke bepaling ons een gevoel van onzekerheid geeft alsof we, voor het eerst van ons leven, de schaatsen hebben aangebonden op spiegelglad ijs.

Het blijve dus niet bij stille berusting, maar ieder geve de grieven, welke bij heeft, duidelijk aan en helpe mede onzen jonggeborene te maken tot een even trouwen vriend als we op 1 Juni 1917 ten grave brachten.

In het volgende zal ik eenige beschouwingen aan de wet wijden. Men verwachte niet eene volledige behandeling, doch opmerkingen, te maken naar aanleiding van de wet, in verband met de beslissingen van den Minister en met opmerkingen van anderen, voor een groot gedeelte echter ook naar aanleiding van ingewonnen informatiën.

Hoofdzaak zal zijn de behandeling van die bepalingen, welke het meest van waarde zijn voor den handel, waarmede deze dagelijks in aanraking komt. Slechts terloops zal iets gezegd worden omtrent de beteekenis van de wet voor den notaris en den advocaat. Wie daaromtrent meer wil weten, schafte zich aan „de nieuwe Zegel- en Registratiewetten" een vijftal voordrachten door Johs. Knegt, Candidaat-Notaris te Rotterdam, die de beteekenis voor het Notariaat uiteenzet, o.a. het Huurzegel uitvoerig behandelt, doch niet veel overheeft voor de rechten op Handelspapier, Polissen, Effecten en de z.g. Belasting op beurstransactiën in effecten.

Voor wie de Wet, met aanteekeningen, gaarne te hunner beschikking hebben, zal het boekje „Zegelwet 1917, toegelicht voor den handel", door V. S. Ohmstede, Commies ter directie der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen te Amsterdam, die, bij elk artikel, aanteekeningen geeft en de tot October 1917 gegeven voornaamste beslissingen, goede diensten kunnen bewijzen.

Bij vergelijking met de oude wet zal blijken, dat verschillende bepalingen, voor de praktijk, niet zooveel verandering hebben

Sluiten