is toegevoegd aan uw favorieten.

Alphabetisch klapper op de in herdruk verschenen, gedurende het jaar 1917 in de Nederlandsche Staatscourant opgenomen bekendmakingen, circulaires, beschikkingen enz. betreffende de Distributiewet van 1916, alsmede daarmede verband houdende maatregelen van het Ministerie van Landbouw, Nijverheiden HAndel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O

90

_________

ONDERWERP n°Pmeen Herdruk.

der bekendmakingen, circulaires, beschikkingen 01 de __

enz., betreffende de Distributiewet 1916. J^j „» bladI

n». [

Olie gasolie verbod vervoer enz.. . 75 . 13 23

t i toewijzingscommissie . 80 j 14 I 37

„ „ ontheffing verbod enz. . 87 15 I 10

„ eetbare-, slechts te gebruiken

als levensmiddel 92 16 10

„ gasolie wat er onder te verstaan 93 I 16 15

i „ , aanvr. ontheff. verbod. 103 18 18

n eetbare — commissie van advies

gebruik voor techn. doeleind. 114 20 I 9 „ gasolie ontheffing verbod vervoer, enz 130 23 I 6

„ eetbare vetten comm. v. advies 160 28 3

„ -zaden, inbezitname .... 181 31 15

„ » .... 188 33 2

» > n .... 191 33 | 14

„ verbod aflevering raap-en patent- 198 34 | 19

„ -zaden (kool- en raap) max.prijs 201 35 6

g „ inbezitname .... 201 35 16

„ „ „ .... 201 35 9/15

„ verbod aflevering raap-en patent- 208 36 I 9

n -zaden, maximumprijs.... 218 38 4

„ oogscl917 234 40 i 55/56 „ „ afval, verbod vervoer . 240 41 41 „ ,, „ inbezitn., overtreft ding verbod vervoer . . . 240 41 42/43 ,, -houdende zaden, verbod vervoer 259 45 | 6/8 „ -zaden, clandestien vervoer. . 259 45 j 13 , „ voor den zaai, max.prijs 269 46 27/28 „ afval, verbod aflevering

en vervoer 277 48 [ 2/4

«' -zaden voor den zaai .... 278 48 14