is toegevoegd aan uw favorieten.

Alphabetisch klapper op de in herdruk verschenen, gedurende het jaar 1917 in de Nederlandsche Staatscourant opgenomen bekendmakingen, circulaires, beschikkingen enz. betreffende de Distributiewet van 1916, alsmede daarmede verband houdende maatregelen van het Ministerie van Landbouw, Nijverheiden HAndel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

O

Opge-

ONDER WERP nomen Herdruk,

der bekendmakingen, circulaires, beschikkingen 8taat8. -

enz betreffende de Distributiewet 1916. courant waaije Dla4l>

n°. n°.

Olie -zaden inbezitname bij fraudul.

vervoer 290 60 I 11

beperking verbruik zeep industrie 291 50 13

„ -zaden, kosten vergunningsbe- .

wijs verbouw 295 51 4

-zaden, bewaarloon 299 51 22

Oogst van 1917 aankoop regeering • 43 8 2

„ 1918 karweizaad .... 74 13 23

„ vlas, uitvoer 92 16 13

„ de hooiverpachting 1917 . 122 21 | 21

„ vlas 1917 uitvoer. ... 123 22 5

„ 1917 aankoop regeering . 135 24 9

„ 1917 winteraardappelen . 147 26 6

„ „ 1917 strooprijzen .... 158 28 1

„ 1917 koolzaad bestemming 158 28 1

„ 1917 inbezitname.... 167 29 16

„ 1917 max. prijzen ... 171 30 5/6

„ 1917 inbezitname.... 181 31 15

„ 1917 voor eigen behoefte . 185 32 10

„ 1918 verbouw gewassen . 188 33 3

„ 1917 inbezitname oliezaad 191 33 14

„1918 aanmoediging verb. . ■ 191 33 14

„ 1918 aanmoed. verb. oliez. 191 33 14/15

„ 1918 garantieprijzen. . . 194 34 1

„ „ 1918 max. prijs zaaigranen 206 36 3/4

„ 1918 verbouw zaden. . . 206 36 5

„ 1918 max. prijs zaaigraan. 215 37 10

„ 1918 garantieprijzen ... |216 37 17

„ „ 1917 graanprijzen. . . . 220 38 20