is toegevoegd aan uw favorieten.

Dordrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veerbedrijf. De motiveering, gelegen in dezen eenen zin, is zeker meer dan voldoende. Mocht dit voor enkelen niet het geval zijn, dan zullen de hiernaast volgende statistieken even zoovele krachtige argumenten zijn, welke nader betoog overbodig maken.

In de eerste plaats zij genoemd het veer Dordrecht—Papendrecht, dat wordt bediend met een dubbelschroef-stoomveerboot van 50.000 K.G. laadvermogen en waarop ruimte is voor 600 passagiers. Een boot van dezelfde constructie en capaciteit is steeds in reserve.

Van 's morgens 5 uur tot 's avonds 8 uur wordt om de 20 minuten gevaren. Daarna tot 12 uur om het half uur. Des nachts van 12 uur tot 5 uur is er gelegenheid om per roeiboot te worden overgezet, terwijl, indien vooruit besteld, en dan tegen] verhoogd tarief, ook van de veerboot gebruik gemaakt kan worden.

Veerpont op Zwijndtecht.

De dienst Dordrecht— Zwijndrecht wordt onderhouden met een rader-veerpont van 45.000 K.G. laadvermogen en ruimte voor 600 passagiers. Eén pont is steeds in reserve.

Van 's morgens 5 uur tot 's avonds 8 uur wordt om het kwartier gevaren; daarna tot 12 uur om het half uur. Tusschen 12 uur en 5 uur 's nachts is er gelegenheid tot overtocht zooals bij het Papendrechtsche veer.

90