is toegevoegd aan uw favorieten.

Koning Soeryakánta

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

aspect van de Trimoerti staat als volgt in verband met Poeroesha en Prakriti: Brahma, met betrekking op Poeroesha of Geest, vertegenwoordigt Wezen of Waarheid, met betrekking op Prakriti of Stof-Essence is hij Schepper, activiteit, beweging. Vishnoe, in zijn betrekking tot Poeroesha, vertegenwoordigt gedachte, kracht, en in zijn betrekking tot Prakriti is hij de Behouder, vertegenwoordigend evenwicht en rhythme. Shiwa, in verband met Poeroesha, is Zaligheid, de godsvreugde van Schepping, en de „beatitudo" van Nirvana, maar met betrekking tot Prakriti is hij daarentegen de Vernietiger, de ontbindende kracht, hetgeen ook weer insluit: de herschepper. De maan is het symbool — ook wel genaamd het helmteeken — van Shiwa.

III. Ganésha.

De Poerana's verhalen van de geboorte van dezen god op de volgende wijze: Parwati, de vrouw van Shiwa, nam een bad tijdens de afwezigheid van haar Heer, en om alleen gelaten en goed bewaakt te worden maakte zij Ganésha van de laag schuimende zalf, waarmede zij haar lichaam gezalfd had, en zette hem buiten, voor de deur, om ongewenschte gasten tegen te houden. Shiwa kwam echter onverwachts terug, vond den onbekenden deurwachter voor de deur staan, en sloeg hem het hoofd af. Parwati was ontroostbaar en wilde niet tot rust gebracht zijn vóór Shiwa beloofd had, Ganésha in 't leven terug te roepen. Shiwa kon het afgeslagen hoofd niet meer vinden, ging in 't bosch en vond daar een olifant, slapende met zijn kop naar 't Noorden (den kant van zijn Himalaya-paradijs). Hij dacht, dat die kop wel voor den onthoofde zou passen, sloeg hem af, en zette hem op den romp van Ganésha, die toen weer herleefde.

De bedoeling van deze allegorie schijnt te zijn, dat Ganésha, die de beschermer is der huishoudingen, de wijsheid is, die den mensch wereldsche goederen brengt. Hij heeft de scherpzinnigheid van den olifant, die den geest gebonden houdt aan de aarde, met de geestelijke macht van Shiwa. Hij is de patroon-god van schrijvers en uitgevers. Hij was niet de zoon van Geest en Stof (Poeroesha en Prakriti), maar werd gevormd uit het schuim der aarde. Daarom ziet men hem ook wel als voertuig een rad hebben.