is toegevoegd aan uw favorieten.

De salon-Salomé

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij wende spoedig aan dit nieuwe besef en zonder scrupules wist hij er zich van te overtuigen, dat hij Anne slechts een koele samenvatting van het gesprek moest geven in zoo min mogelijk woorden, om daardoor de nawerking van het ondergane des te zuiverder in zichzelf^te kunnen beleven.

Hij moest echter ervaren, dat Anne's intuïtie reeds verder reikte, dan hij had kunnen voorvoelen.

Zij ontving zijn samenvatting met gedwongen onverschilhgheid, bijna alsof ze de gedachte voedde: je hebt mij er van tevoren niets van willen vertellen, zwijg er dan nu ook maar over. En toen hij haar vertelde, dat Ella den gezonden brief weer teruggenomen had, trilde er een haast boosaardig misprijzen om Anne's mond, terwijl wantrouwen in haar oogen opvonkte. „Er stonden zeker dingen in, die ik niet lezen mocht," zei ze opeens. Haar houding bracht hem in twijfel. Ik kan hierdoor toch geen ontstemming tusschen ons laten komen, dacht hij, terwijl hij tegelijk voelde niets van zijn innerlijk bezit te willen prijsgeven.

„Ze heeft dien brief teruggevraagd, omdat er dingen in stonden, die ze later niet juist meer vond. Of ook, geloof ik, om hem te be-

112