Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om misverstand te voorkomen wijzen wij er uitdrukkelijk op, dat het volstrekt niet in onze bedoeling ligt hoofdzakelijk Christelijke auteurs op te nemen, zooals de uitgave van den Peregrinus reeds dadelijk bewijst. Zoodoende is de keuze der schrijvers, die het geestesleven der eerste eeuwen na Christus illustreeren kunnen, zeer ruim. Onnoodig te zeggen, dat wij ons voor eventueele wenschen, evenals voor welwillende op- en aanmerkingen gaarne aanbevolen houden.

P. j. Enk. D. Plooit.

Sluiten