is toegevoegd aan uw favorieten.

Lucianus, De dood van Peregrinus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

öirjaxeïzo, gvoó/ievog fièv zijg xecpaXrjg zó fjfuav, %oió[ievog öè jirjXcjj zb JtoóowTtov, eïza naiwv xal 7taiófievog vaofhjxi eig zag nvydg xal aXXa noXl/b veavixcózeoa v^avfiazonoiSv. 18. êxeï'&ev öè pvzo) naoeoxevao/iévog 5 ên\ 'IzaXiav ènXevae, xal djzo(3dg zijg vetbg ev&vg êkoiöo-

xxrcuppoveïv. Agathobulus is de leermeester van Demonax, van wien eene levensbeschrijving onder de werken van Lucianus is opgenomen, die echter waarschijnhjk niet van Lucianus' hand is. Eusebius noemt Agathobulus in

10 zijne Kroniek onder de beroemde wijsgeeren. Xpiéfievo? SÉ irvi/KÜ, „zich met leem inwrijvend" om er doodsbleek uit te zien, zooals iemand die zich geheel aan askesis wijdt. irxiuv kx) 7rxió i&ev of, de oudere Cynici zouden derge-

is lijke praktijken hebben afgekeurd als zijnde irxpx cpóo-iv; dat zij in dezen tijd voorkomen, moet men aan ongrieksche, Oostersche invloeden toeschrijven. kx) x?\./\x tc/v/v") vexvtx.ÜTspx §xv fixroTo iüv, „en nog andere wonderüjke dingen doende, die van nog

20 veel grooter brutaliteit getuigden". ïiexvatói, eigl. „een jongeling eigen", dus „krachtig", „sterk", wordt dikwijls in malam ftartem gebruikt in den zin van „dartel", „overmoedig", „brutaal", b.v. Plato. Gorg. 508 d. zoo ook het werkwoord vexvieve&xt, „dartel, overmoedig zijn

25 of handelen". 18. stt) 'Itxx'ixv, als P. een volleerd asceet is geworden wil hij blijkbaar zijn leer propageeren; hij gaat daarom naar de hoofdstad des rijks, het centrale punt, vanwaar zijn invloed zich over den grootsten kring zou kunnen