is toegevoegd aan uw favorieten.

De Heilige Gertrudis, (1256-1303?)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

ken, nooit bedreef zij iets onbetamelijks. En zij bad, dat Maria het ook voor haar zou verkrijgen.

Toen scheen de maagdelijke Moeder haar eigen gevoelens haar toe te zenden en wel onder den vorm van teedere kleine maagden; en ieder kreeg de opdracht om zich te vervoegen bij een gevoels-aandoening van de biddende om die allen tot den dienst des Heeren op te wekken en aan te vullen, waarin zij minder slaagden.

En ook daardoor gaf Maria te kennen, hoe bereid zij was om te helpen, die haar aanroepen.

En toen er een oogenblik van stilte ontstond, sprak zij tot den Heer: „Mijn Broeder, omdat Gij zijt mensch geworden om alle menschelijke zwakheid aan te vullen, zoo wil ook nu aan uw zalige Moeder voor mij vergoeding schenken, indien ik niet waardig genoeg haar geprezen mocht hebben.

Bij deze woorden rees zeer eerbiedig de