Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

opvoeding had gedaan dan aan lichamelijke. Als ik met mijn jongens praat over geheelonthouding, is dat dan lichamelijke opvoeding (het raakt ongetwijfeld hun lichamelijke gezondheid) of verstandelijke (er komt heel wat uiterst leerzame feitenkennis bij) of sociale opvoeding (zuiver gemeenschapsgevoel is ten slotte het motief voor geheelonthouding)?? Zeker niet een dezer drie alleen. Evenzoo bij het rooken. De heerschappij van Koningin Cigaret is voor de rijpere jeugd, op elk der 3 terreinen tegenwoordig nog heel wat gevaarlijker dan die van Koning Alcohol. Het grijpt in elkaar en wij stichten veel verwarring door de dingen zoo in drie gescheiden deelen uiteen te houden. Een funest gevolg is b.v. ook dat de school zoo ongemerkt en onbewust gaat denken dat haar taak alleen op het tweede gebied, dat der verstandelijke ontwikkeling, valt.

Maar een indeeling moeten wij toch wel hebben. Qui bene distinguit bene docet. De heer Casimir wees er ons destijds bij een algemeene bespreking van de paedagogiek op hoe moeilijk het is wel te onderscheiden, en aan te voelen waar eigenlijk de problemen liggen. Zelve heeft hij een benijdenswaardige gave om de kern der vraagstukken aan te stippen. Telkens blijkt dan weer hoe men aan gebruikelijke indeelingen of onderscheidingen niets heeft. Laat mij dan hier mogen opmerken hoe de geheele opvoeding is een kwestie van beïnvloeding. Daarbij hebben wij veel meer aan het indirecte dan aan het'directe. De hoofdzaak is dat de opvoedelingen als het ware vanzelf tot iets komen, dat we ze ongemerkt er toe krijgen zelf iets te doen. Dit is geen kwestie van doen of zeggen onzerzijds: het komt aan op de sfeer, de stemming, het milieu. Daarom is ook de vraag, waarover zooveel geredekaveld wordt, of opvoeding wel iets geeft, of „paedagogiek" reden.van

Sluiten