is toegevoegd aan uw favorieten.

De psychologie van "Van den Vos Reynaerde"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

halen loopen de beide feitengroepen zonder psychologisch verband naast elkaar, terwijl ook geen enkele schrijver dit verband heeft trachten aan te brengen.

Eene verkrachting en bevuiling der kinderen is nu voor iedere persoonlijkheid, zonder dat de bijzondere plaats in de gevoelssamenstelling als bh' Brune, noodzakelijk is, een der vinnigste krenkingen. Zoo kon deze krenking aan iedere figuur toegebracht worden, zonder dat er gevoeld werd, dat de verkrachting psychologisch niet in de standaardfiguui' thuis hoort, mits er in het oorspronkelijke type zich niets in het bijzonder tegen de mogelijkheid der krenking verzette. Aangezien zulks bn' de Isingrjjn-figuur niet het geval is, kon hy naast de wolf-symboliek ook nog de persoon voorstellen, die de verkrachtingskrenking ondergaat, zonder dat déze" beide waarden psychologisch verband hebben, terwjjl zelfs een quasi verband aan te brengen was, door het feit, dat de door de treitering aan de hand van de vraatzucht opgewekte woede door de verkrachting nog aangedikt voorgesteld kon worden.

Is aldus Isingrijn de drager van twee naast elkander liggende symbolische waarden, in sommige branches is eene eigenaardige vervorming van het oorspronkelijk type op te merken.

Indien wij namelijk de wensch om alvorens de vraatzucht bot te vieren aan zekere eischen te voldoen, zwaar accent geven, dan heeft dit de volgende consequenties. Isingrijn zal na aan de voor zu'n voorstellingsvermogen redelijke eischen voldaan te hebben, het vraten als zn'n goed recht gaan voelen, hu' zal zich na de mislukking door de uitvoerders der bestraffing verongelijkt voelen en zelfs geen woedeprojectie meer op den vos kunnen maken. Hij zal de dolle raadgevingen van Reynaert zelfs als steun in zijn verongelijkt recht voelen, telkens opnieuw verbond met hem sluiten, meenen, dat de vos het goed met hem voor heeft en ten lange leste vriendschap sluiten. De oorspronkelijke verdichting van den hatende en den angstige heeft zoo dan groteske afmetingen als goedmoedige stumper aangenomen, waarin de oorspronkelijke figuur niet meer terug te vinden is.

Het gevoel van verongelijkt te zijn heeft tot consequentie, dat er eene liefdeprojectie op de echtgenoote ontstaat, doordat de sexualiteit vermengd wordt met een steunzoeking, zucht tot vertroeteling als vergoeding, verlangen naar rust en veiligheid en dergelijke sentimenten meer.