Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

De straf voor dit kwaad is niet uitgebleven. Men heeft slechts enkele plaatsen te noemen, Vlaardingen bovenaan, IJmuiden en Scheveningen, en de dissonanten in het koor der haring-valuta-handelaars zullen in schrille klanken de harmonie, die te voren in menig handelaarsbestaan gekomen was, hebben weggeklonken. Inderdaad, dit kwaad is dieper geworteld, dan oppervlakkig zou lijken.

Nu is niets gemakkelijker dan hier streng te veroordeelen. Een kwaad is het te noemen, maar als aan alle dingen zijn ook hier verschillende kanten. Dit handelen, of, wil men, speculeeren, is oorzaak geweest, dat gedurende een groot gedeelte van het seizoen de prijzen zijn opgehouden, en er nog productief kon worden gereederd, zoodat, achteraf gezien, het risico van de reederij en den haringhandel door den handel vrijwel alleen gedragen is. De productiviteit der reederij is grootendeels in de zakken der visschersbevolking gekomen, doordien, tengevolge van zeer foutieve loonregeling, de visschers vrijwel met de geheele winst gingen schuiven. En door groot nettcnverlies, wat door hooge aanschaffingsprijzen groot geldelijk verlies beteekent, was 1919 voor zeer veel werkgevers zelfs een zeer nadeelig jaar.

Men zal hiertegen aanvoeren, hoe kan een bedrijf, dat in den oorlog zooveel winst opgeleverd heeft, door een enkel slecht jaar zoo ondermijnd worden ? Dan diene men het volgende wel te overwegen.

De belastingen nebben zeer veel van de winsten tot zich getrokken. De materialen zijn door den oorlog tot schrikbarend hooge prijzen aangeschaft moeten worden. Als altijd gaat verspelen veel sneller dan verdienen en het verlies draagt de werkgever alleen, terwijl de Staat in de winst voor geen klein bedrag meedeelt, want de vergelijkingsjaren bij de O.W.belasting waren voor de werkgevers in de visscherijbedrijven zeer ongunstig.

Sluiten