Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

genheid om op den arbeid dezer heeren nader de aandacht te vestigen en te trachten dien arbeid zooveel mogelijk vruchtdragend te maken. Het in de volgende bladzijden behandelde schema eener gemeentebegrooting is aan hun ontwerp ontleend. Voor de mij verleende toestemming om daarvan bij dit praeadvies gebruik te maken betuig ik hun gaarne mijn welgemeenden dank.

Sluiten