Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zou mij een ware voldoening zijn, door dit boekje iets te mogen bijdragen om het grootsche gebouw, door mijn broeder, met al de liefde van zijn hart en de vele gaven door God hem geschonken, gefundeerd en opgetrokken, te helpen versterken en uit te breiden, want de opbrengst van dit boekje zoude ik gaarne willen bestemmen voor het Miljoenfonds. Zoo zou dan mijn broeder, hoewel geheel onbewust, reeds als kind en jongeling, steentjes hebben aangedragen voor zijn machtig werk.

Toen ik dit voornemen aan den Heer Kok mededeelde, was deze onmiddellijk bereid ook zijnerzijds daartoe mee te werken en de geheele opbrengst voor dit doel af te staan.

Vinde dit boekje een vriendelijk onthaal, vooral bij onze menschen, voor wie ik het voornamelijk schreef en werpe het een flinke bate af voor het bewuste doel l

Dit geschriftje bedoelt natuurlijk niet een pendant te zijn als „Levensmorgen" naast het pas verschenen boekske „Levensavond van Dr A. Kuyper" door zijne dochters.

Mijne bedoeling was niet anders, dan enkele op

6

Sluiten