is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziener van Patmos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

Wie is waardig het boek te openen?

van een zevende deel van de rol mogelijk maakte." De zevenvoudige rol is een teeken van volkomenheid en dat zij aan beide zijden geheel en al beschreven was, in plaats van zooals anders aan één zijde, toont ons den rijken inhoud van de verborgenheden; terwijl de zeven zegels tegelijkertijd verborgenheid en verzekering in zich sluiten, — een volkomen ver¬

borgenheid waarvan de vervulling volkomen zeker is.

Een onbeantwoorde uitdaging. „En ik zag eenen sterken engel, uitroepende met eene groote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijne zegelen open te breken? En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch het inzien." Verzen 2, 3. Met luiden herautrpep, die de geheele wereld doordringen moest, daagde een sterke engel niet alleen de schepselen op en onder de aarde, maar ook in den hemel, uit, dit boek te openen en zijn verborgenheden te ontcijferen. Doch niemand meldde zich aan, en stilzwijgend beleed het gansche heelal zijn onwaardigheid en onbekwaamheid, om in de geheimen van den Schepper in te dringen. De verborgenheid der godzaligheid was verborgen niet alleen voor

Perkamentrollen. (Uit: Pfeilstückers „IUustrierte Hausbibel".)