Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504

De drie boodschappen.

het godsdienstig leven. Ja, de prediking van de drie boodschappen, die het hoofdonderwerp van onze besprekingen in dit hoofdstuk uitmaken, is uitgegaan van de Vereenigde Staten. Terwijl de prediking van die boodschappen in de verschillende landen van Europa onder de daar bestaande omstandigheden vele hinderpalen in den weg stonden, werd in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika de Adventbeweging den vrijen loop gelaten. De vrije kerken in Amerika openden haar bereidwillig haar deuren en het gevolg was, dat er een krachtige godsdienstige opleving kwam. Het was de eerste tien jaren een beweging in den boezem der kerken, de leiders er van dachten er niet aan, een afzonderlijke gemeente te stichten, ze zagen daarvan volstrekt de noodzakelijkheid niet in. Ieder kon gerust lid blijven van de gemeente, waartoe hij tot dusver behoord had, en zich als zoodanig op de komst van Zijn Heere en Meester voorbereiden. Maar toen de boodschap gaandeweg meer indruk begon te maken op de gemoederen van haar belijders en al meer en meer aanhangers kreeg, begonnen de predikanten er van, in te zien, dat zij ten opzichte van haar een meer bepaalde houding hadden aan te nemen, en omdat ze niet bereid waren, dat te doen, kantten zij zich tegen haar. Zij trachtten de door hen gewonnen leden op een dwaalspoor te brengen, door te prediken: „Het is vrede, en zonder gevaar!" En zij, die daar desondanks nog zoo zeker niet van waren, die vonden, dat er wèl gevaar dreigde, werd het leven in de kerken nu op allerlei manieren moeielijk gemaakt en hun getuigenis onderdrukt. Ten laatste kwam het zoover, dat zij kiezen moesten tusschen hun kerken te verlaten of de verkondiging van de blijde boodschap, het eeuwig Evangelie, voor goed te staken. Zij verbraken de boeien, waarin zij gekluisterd waren en hieven den kreet aan van: „Babyion is gevallen, gaat dezen oproep gehoor en traden uit de verschillende kerken, uit van haar, mijn volk!" Ongeveer 50 000 zielen gaven aan waartoe zij behoorden. — De tweede boodschap weerklonk nu gelijktijdig met de eerste. Wat hun betreft, die op deze boodschap van waarschuwing geen acht sloegen, in hun geestelijk leven is sedert een achteruitgang waar te nemen. Nadat men geweigerd had, het Ucht aan te nemen, moest men natuurlijk in

Sluiten