Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Geld verdienen scheen haar eenig doel en velen vroegen waarvoor toch? Zij waren nooit getrouwd geweest, hadden neven noch nichten. Niets dan een ongetrouwde broer, die in een provinciestadje aan het hoofd stond van een houthandel en zeker ook goed verdiende.

Er werd wel gefluisterd dat een ontzettend zware taak op de zusters drukte. Jaren geleden had hun vader, een notaris, zich verwijderd, met achterlating van groot tekort. Nu verluidde het dat de kinderen op zich genomen hadden de schuld te delgen.

Vandaar dat rustelooze tobben en zwoegen jaar in, jaar uit. Niets voor zich zelf, geld verdienen, alles weer afgeven, dit was het eenige doel in haar grauw, somber bestaan.

Eenigen vonden het gek, anderen subliem, weer anderen geloofden er niets van. 't Deed er niets toe, de dames gingen stil haar weg, jaar in jaar uit, dankbaar dat haar gezondheid zoo goed bleef ondanks dit slavenleven, plichtgetrouw, vol besef van alle eischen, die göed betalende pensiongasten het recht hebben te stellen.

Rosalie zat op haar kantoor en keek de post na. Wat 'n brieven, om inlichtingen te vragen, kamers te bestellen, aanbiedingen van leveranciers, reclames, rekeningen. Zij zag ze vlug door, sorteerde ze, noteerde hier en daar iets met potlood, verbande veel naar den papiermand — toen viel haar een groote

Sluiten