is toegevoegd aan uw favorieten.

Machinefabriek Gebr. Stork en Co, Hengelo, 1868 Februari 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Vereenigingsgebouw.

wijl met goedvinden der ouders nog 30 7„ daarvan ingehouden en op naam dezer laatsten wordt te goed geschreven.

Behoudens bijzondere omstandigheden, zooals behoeftigheid van het gezin, mag over het ingehouden loon en de a 5 °/0 gekweekte rente eerst bij meerderjarigheid beschikt worden.

Bij overlijden wordt het tegoed aan de nabestaanden uitgekeerd. Een jonge werkman, die de fabriek verlaat, kan zijn geld eerst bij zijn meerderjarigheid opeischen, behoudens in dringende gevallen, ter beoordeeling van de Directie.

c. De premie-spaarkas.

Teneinde het doorsparen na het 20e jaar te bevorderen, bestaat er verder eene zoogen. „premie-spaarkas", waarop de jonge werkman op dien leeftijd zijn tegoed kan doen overboeken. Spaart hij daarop op denzelfden voet door, tot zijn huwelijk of zijn 28e levensjaar, dan ontvangt hij behalve 5 °/0 rente op laatstgenoemden leeftijd eene premie van 25 70 over zijn geheele besparing, zonder rente.

9. HET VEREENIGINGSGEBOUW.

Het Vereenigingsgebouw werd door de firma aan de Vereeniging geschonken bij gelegenheid der feestelijke viering van het 25-jarig bestaan der fabriek, in September

115