Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschooning en wraking van rechters

489

Artikel 495.

Alle beslissingen over verschooning of wraking zijn met redenen v^g™gl^eg'en

Omkleed. Beteekening

eventueel*

De beschikkingen over de wraking, worden den verdachte voorgelezen of, indien deze niet bij de beslissing aanwezig is, hem beteekend.

Zie voor beslissingen en beschikkingen, artikel 138 en voor beteekening artikel 550.

ypjö Artikel 496.

Onder rechters worden in dezen Titel begrepen de raadsheeren Wie in dezen en de kantonrechters, alsmede de raadsheeren-, rechters- en kan- rechters wortonrechters-plaatsvervangers. itn egrepen-

'Vergelijk de aanteekening op artikel 484.

Sluiten