Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

Blz.

e. Geconverteerde annuïteitsleeningen 44

ƒ. Leeningen met onregelmatige aflossingen. 45 § 9. De rentabiliteit der Nederlandsche oorlogslee-

ningen 47

a. Bepaling van den leeningsduur 47

b. De 5 % leening 1918 50

c. » De 45% leening 1917 53

d. De 4 % leening 1916 54

e. De 4^ % leening 1916 56

f. De 5 % leening 1914 57

§ 10. De dwaling van den levensduur 57

§ 11. Een drietal oudere Nederlandsche leeningen... 65

a. De 3 % leening H. IJ. S. M. 1888 66

De 35 % leening Utrecht 1906 67

c. De 3^% leening S. S. 1887 68

d. Vergelijking der resultaten 69

§ 12. De Fransche agioleening 1920 70

a. Inleiding 70

b. Aflossing met eenzelfde bedrag per jaar... 72

c. Aflossing met een annuïteit 74

§ 13. Waardebepaling met behulp van een nevensymbool 76

§ 14. Het wezen der intrestrekening 79

§15. De tafels van Murai 83

§ 16. De wegen der moderniseering 90

§ 17. Stellingen 102

Register 105

Aangehaalde geschriften, waarbij geen auteur wordt vermeld, rijn van de hand van schrijver dezes.

Sluiten