is toegevoegd aan uw favorieten.

De moderniseering der intrestrekening

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

Rabdologia 82. Rate 75.

Rechnungswesen 12. Reciproke 32, 37, 98. Redacteur 7, 8. Reeks 71, 80, 96—99, 104. Reëele rente 38, 40, 41. Regel van drieën 4, 95. Rekenk. 94—96; z. 0. Polit. rekenk. Rekenmachine 97. Rekentafel 97. Rekentechniek 100. Rentabiliteit 2, 10, 47—79, 101. Rente 14, 18, 23—25, 41, 73, 89. Renteconstante 52. Rentefuncties 14, 82, 97. Rentegrooth. 1, 17—33; z. o. Tafels. Renteperioden 23, 24, 44, 50—53. Renterechnung 75. Rentestand 51, 52, 77—79. Rentevoet 1, 11, 16, 18, 25. Rentevraagstuk z. Intr. vr. Resultaten 2, 69, 91, 102. Richting v. d. tijd 22, 23, 31. Rotterdam 9. s.51, 52.

sa 16—37. 76, 86, 87, 99, 102. sa en *a Hi 15, 18—37, 86—89, 102,

du Saar 7. "sSfö5 Samengest. disc. 9, 14, 16, 23—31, 89, 90.

Samengest. intr. 8, 9; 14—25, 89, 93. Schoolonderwijs 5 ; z. o. Onderw. Schram 7.

Schrijfwijze 3, 5, 7, 11 12, 103;

z. o. Notatie.

Schrijver 2. Schuld zie Leening. Slotwaarde 14—30, 76, 77. Sommatie 21, 22, 29. 30, 34, 35, 43. 7i, 80, 97, 98. Sommatieteekens 18. Sommeerbaar 1, 21, 29, 35. Sommeeren 19, 20, 27, 28. Spaarverzekering 15. Spitzer 13, 43, 74, 75. Spoorwegambtenaar 12. S. S. zie Staatsspoor. Staatsspoor 2, 12, 68, 69. Standaardtafel 84, 90. Statistisch 11, 64, 66, 70. Stellingen 2, 102. Sterfte 15, 64. Stevin 95. Subst. resultaat 49. Sutton 13.

Symbolen 1, 10—17, 22—25,30— 39. 72, 76, 78, 86, 92, 93, 102. Tabellen 60, 61, 69, 75, 84, 85. Table 52», 75, 83. Tabulare 82.

Tafel 2, 9, 12, 18, 32, 33, 37, 43, 48—52, 68—90, 97—104. Tafelkunde 80, 90, 104. Tafieeren 82. Taxatie 69.

Techniek 80—82, 95, 100, 101. Teekenschrift 5, 10, 11, 13, 14, 89;

z. o. Notatie.