Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte is, hoofdzakelijk om de taak van de mogelijk in te stellen commissies te vergemakkelijken, een overzicht gegeven van de verschillende afwijkingen van de normale prijsberekening, welke in verschillende gevallen gewenscht of noodig kunnen zijn. Uiteraard is daarbij in ruime mate rekening gehouden met wat de praktijk heeft geleerd en is inzonderheid ook te rade gegaan met allerlei voorstellen, welke bij de eerste vaststelling van minimumprijzen door de verschillende commissies ter zake zijn gedaan.

Achter de handleiding zijn afgedrukt de genoemde „Regelen" en bijbehoorende bladzijden uit de Officieele Toelichting, een tweetal circulaires van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur over de vaststelling van minimum-prijzen en de voornaamste der thans geldende landrente-bepalingen.

Sluiten