is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begrijpen van muziek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in de zangpartij is bij de woorden „grosser Wage" door de melodische lijn het balanceeren der weegschaal geteekend. Dit komt nog sterker uit in het begeleidings-tusschenspel van de vijfde tot en met achtste maat. Men lette slechts op de afwisseling van c en de 9 tonen verder liggende b in de linkerhand, alsook op den octaven-afstand e—e in de rechterhand, die dan telkens over dis weer in de hoogere e terugvalt. Ook de rhythmische kalmte en de zachte toonsterkte van dit motief zijn geheel in overeenstemming met het onhoorbaar en gelijkmatig heen-en-weer gaan van een weegschaal-tong, evenals het gebondene aller tonen. Harmonisch valt in de zesde en zevende maat de afwisseling op te merken tusschen de rust van het consoneerende e-mineur-accoord en de uit het evenwicht gevallen dissonant c-g-ais-dis. Het gevoel van evenwicht wordt voorts nog versterkt, doordat de harmonische rust (de consonant e-g-b in de zevende en achtste maat, benevens de octaven c-c-c in de tweede tot en met vijfde maat) steeds op den eersten, dus zwaren tel valt. De drie maten, welke op dit voorbeeld volgen, zal ik ook nog citeeren:

86