is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor 's lands wederopbouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

Afb. 8. Hf Een prachtige schuur.van een eenvoudige grootschheid en monumentale lijn in het landschap.

praktischen aard, die gelijktijdig, maar onbewust, aan hooge esthetische eischen voldoen. Voor een lagen muur gebruikt hij weinig steen, dus een minimum van aanvoer en bouwkosten, terwijl het hboge dak in stroo of pannen gelegd een grooten kubieken inhoud verzekert, en voor eenen zoo snel mogelijken afvoer van het in onze streken zoo overvloedig vallend water zorgt. Welk een prachtig uitzicht is het gevolg van eene zoo eenvoudige* konstruktie. Zelfs zonder vensteropening, zonder de minste versiering maken de twee scherp getrokken horizontalen : de lijn van de nok en de scheiding van muurvlak en dak een indruk van rust. Men moet op zich laten inwerken al de levende schoonheid die in morgenmist, in middagglans of avondschemer uit het schijnbaar harde lijnenspel van schuur of hoeve spreekt.