is toegevoegd aan je favorieten.

Naamlijsten voor de statistiek van den in-, uit- en doorvoer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Voorbericht Blz. 5

I. Naamlijsten van goederen „ 7

A. voor den Invoer, den Uitvoer en het Entrepötverkeer.

B. voor den Doorvoer.

II. Naamlijst B voor den Doorvoer (afzonderlijk) „ 121

III. Alphabetisch register op de Naamlijsten van goederen „127

IV. Tusschengevoegde nummers van Naamlijst A „ 137

V. Naamlijst van de landen van herkomst en bestemming in de volgorde

der statistische nummers „ 141

VI. Idem volgens de geographische indeeling „151

VII. Alphabetisch register op de Naamlijst van de landen „ 157

VIII. Overzicht van de voornaamste wijzigingen, die tegelijk met dezen herdruk

in de Naamlijsten zijn aangebracht „163