Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GLIOMA SARCOMATODES.

465

grootte veelal op kleine lymfocyten, en zijn bij uitzondering grooter en anders van vorm. Zij Mggen in een onregelmatig netwerk van fijne gUavezelS, die, ten niinste voor een deel, door de cellen gaan. Sommige gliacellen bjken op spinnen („spmcellen"). Om de bloedvaatjes en in de instulpsels der pia is ook wat bindweefsel. Afb. 143 toont een ietwat heterotypisch glioom.

Gliomen kunnen arm aan vezels zijn en op sarcomen gehjken (zie boven): glioma sarcomatodes. Misschien

Afb. 143. Glioom (naar Redlich).

komt er ook wel een gliosarcoma, d. i. verbinding van glioma en sarcoma voor, maar een omvorming van het eene gezwel uit het andere is nooit aangetoond. Soms rangschikken zich gliacellen in den vorm van een roset om een lumen, evenals in de medullaire buis.

Een glioom ziet er in den regel min of meer potloodgrijs en doorschijnend, soms, door hyperaemie of bloeding, rood of roodgrijs uit. Oedeem is niet zeldzaam, soms van ontstekingachtigen oorsprong. Ontsteking is namehjk mogehjk in aansluiting aan necrose met verweeking. De hierdoor

tendeloo, Algemeene Ziektekunde. 30

Sluiten