Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474

WATERSCHAP DE VRIJE POLDERS ONDER THOLEN

73 M3 per minuut bij een opvoerhoogte van 3.50 Meter.

Nabij het stoomgemaal werd eene woning gebouwd voor den machinist.

Iu 1906 heeft het stoomgemaal nog 165 uren gewerkt. In den gedenksteen van het gemaal leest men: „Stoomgemaal „De Eendracht" Gesticht in 1900.

M. G. van Stapele, Dijkgraaf. M. Christiaanse, j

C. A. IJ. Wagtho I

W. A. Bierens, Gezworens. A. M. Geluk ]

D. van de Velde, Ontvanger-Griffier.

K. G. Bal, Waterbouwkundig-Ambtenaar. H. Paul, Ingenieur."

De bouwwerken daarvan zijn uitgevoerd door P. Panny te Zierikzee voor f27269; de machine werd geleverd door of vanwege de fabriek van werktuigen en spoorwegmateriaal te Amsterdam voor f13000.

De alsnog bestaande sluis, lang 27 Meter, heeft twee niet overwelfde, maar horizontaal afgedekte kokers, elk wijd tusschen de slagstijlen 1,83 Meter; de stand van hare dorpels bedraagt, 1,88 Meter beneden N.A P. Het binnenfront is in steen, doch het overige gedeelte in steen en hout opgetrokken, terwijl in eiken koker twee deuren of waterkeeringen zijn aangebracht.

Het doorlaatvermogen van de sluis is door de stichting van het stoomgemaal merkelijk gewijzigd; doch afvoer van het opgewerkte water kan daarentegen alsnu plaats vinden tot een buitendijksche rijzing van het getij tot 2,60 Meter boven N.A.P. is ingetreden.

Het hoogwaterpeil kan hierop 2,26 Meter boven de groef van den hakkelbout in den buitenvleugel, worden gesteld. Het komt overeen met 1,76 Meter boven N.A.P.; het gemiddeld laagwater ligt ongeveer 3,50 Meter beneden dat van het zoogenaamd volzee.

Grootte. Zooals uit de geschiedenis van het dijkwezen en van de uitwatering is gebleken, hebben in den polder

Sluiten