is toegevoegd aan uw favorieten.

Açoka

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moenda.

Ja, Heer, ik gehoorzaam. (Af.) Tissa.

O, koning, hoe kan ik het heilig kleed

U geven, die 't zwaard niet kan laten vallen!...

Acoka.

Dan wil 'k een goeddoordachte regeling Ontwerpen tot verbreiding van de Leer, Tot heil van allen in het Maurya-rijk. En dan —

Agoka-wardhana rijst van zijn troon op.

wil ik één groote daad, wier werking Zich uit zal breiden over heel de wereld! Ik wil de zendelingen van het Woord Van Boeddha op doen trekken naar de hoven Der koningen en naar de volkeren Der aarde: naar Antiochos van Syrië, Antigonos van Macedonië, Naar Ptolemeus van Egypte; Magas, Den koning van Cyrene en Alexander, Epirus' vorst. Ik zal hen uit doen gaan Tot arbeid onder Joniërs en Bhodja's, En Pandya's en Tjola's en Poelinda's; Naar 't Noorden over den Himalaja En naar het Zuiden over zee tot in Ceylon. Ja, Radhagoepta, het edict, Waarin 't veroovren der Kalingga's wordt Veroordeeld, zal geschreven worden, — maar. Ook wil 'k daarin gewagen van een beetre Verovering: die door de Goede Wet.

Hij schept diep adem... Machtig en verheven:

114