is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische spoorweg-politiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

V

Bijlagen ^ BI.

XIIÏ. Extract uit het Gouvernementsbesluit van 8 Juni 1910 II' 33 348 XIV. Rapport van de Cheribon—Kroja commissie, ingesteld bij

ministerieele beschikking van 27 Juli 1911 Afd. A4 ïl! 48 351 XV. Concessievoorwaarden voor de afkorting Kaliwoengoe—Pe-

gandon 365

XVI. Concessievoorwaarden voor de lijn Bedilan—Kantji 366

XVII. Concessievoorwaarden voor de lijn Pekalongan—Kedoeng

Woeni naar Wonopringgo (niet aanvaard) 367

XVIII. Idem (aanvaard) 369

HOOFDSTUK II.

De lijn in het Serajoedal.

XIX. Bijlaag ^an de Memorie van Toelichting van het Ontwerp

van Wet tot den .aanleg van spoorwegen op Java 370

XX. Gewijzigd Ontwerp van Wet tot aanleg van spoorwegen op

Java (1872) 382

XXI. Memorie van Beantwoording van het Voorloopig Verslag van het Ontwerp der Commissie van Rapporteurs tot goedkeuring van 4 overeenkomsten met de N.I.S.M 384

XXII. Extract uit het Gouvernements Besluit van 5 Maart 1884

n! 14 387

XXIII. Concessievoorwaarden voor een spoorweg in het Serajoedal (behoorende bij G. B. van 4 Juni 1885 11? 4/c) 389

XXIV. Rekest dd. 28 Juli 1885 van R. H. Eyssonius de Waal en

O. J. A. Repelaer van Driel 406

XXV. Concept additioneele artikelen voor een secundairen spoorweg in het Serajoedal, verleend bij G. B. van 4 Juni 1885

nf 4/c 408

XXVI. Concessievoorwaarden voor een Stoomtramweg van Kaliba-

gor naar Poerbolinggo 412

XXVH. Concessievoorwaarden voor een Stoomtram in het Serajoedal 415 XXVIII. Extract uit het Gouvernementsbesluit van 22 September

1898 ff 19 423

XXIX. Concessieaanvraag voor de tramlijn Bandjarnegara—Wono-

sobo 425

XXX. Extract uit het Gouvernements besluit van 22 Mei 1914 n; 9 428

HOOFDSTUK III.

De Bantamlijnen van den Staat.

XXXI. Het Indische Wetsontwerp tot aanleg van spoorwegen met

rente-garantie van den Staat 430