is toegevoegd aan je favorieten.

Indische spoorweg-politiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De in deel II opgenomen hoofdstukken verschenen in de jaargangen 1916, 1917 en 1918 van het Indisch T ij d s c h r i f t voor Spooren Tramwegwezen, de laatste hoofdstukken echter in zeer bekorten vorm, wijl de definitieve tekst zich minder goed leende voor een tijdschriftartikel.

Aan dit deel is nog een wijzigings- en aanvullingsblad van deel I verbonden. Wegens overhaast vertrek naar Nederland kon de correctie der drukproeven van dat deel niet in haar geheel door mij persoonlijk bezorgd worden, terwijl mede door de haast waarmede het eerste stuk voor den druk gereed gemaakt werd, eenige zeer zinstorende fouten en kleine onjuistheden ingeslopen.

De ergste worden thans geredresseerd.

Van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om enkele verwijzingen van deel I naar dit deel, naar deel III dat spoedig zal volgen en naar deel IV, dat voor den druk gereed gemaakt wordt, te plaatsen.

WELTEVREDEN, 30 December 1918. REITSMA.

Mededeelingen II (tekst).

1