is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bedrijf en de administratie van effecten- en bankzaken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

'terwijl wy U hierbij onbetaald retour zenden:

No. Bedrag Op Kosten Opmerkingen

Hoogachtend,

In den regel zal de hoeveelheid incasso-wissels bij een kantoor, waarvan hier sprake is, niet zoo omvangrijk zijn, dat het boeken der daarmede verband houdende transacties de in gebruikneming van een hulpboek zal noodig maken. De enkele posten, meestal slechts 'eenmaal per week voorkomende, ïunnen gemakkelijk in het Journaal worden opgezet uit de copieën der verzonden verantwoordingen en uit de van het hoofdkantoor ontvangen bescheiden. De „Incasso-rekening" wordt daarby als omzet-rekening gebruikt. Per kas geïncasseerde wissels worden dus in het kasboek op genoemde rekening geboekt, waaruit de volgende journaalpost voortvloeit:

Kas ƒ

aan Incasso-rekening ƒ

Uit de van het Hoofdkantoor ontvangen verantwoordingslijsten volgt evenzoo de boeking:

Hoofdkantoor ƒ

Incasso-provisie „

aan Incasso-rekening ƒ