is toegevoegd aan uw favorieten.

Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

verhinderde. De derde poging mislukte door de eigenaardige praktijk op het ministerie van justitie en ten slotte ontstond in 1918 geheel onverwachts in oorlogstijd een arbeidsobject door een regeeringstoezegging (vergunning), doch in een tijd waarin men natuurlijk het kapitaal op uiterst voorzichtige wijze wensehte te beleggen en een mijnzaak in het uiterste hoekje van Insulinde in het algemeen al heel weinig animo zou kunnen verwekken. Hiermede zijn theoretisch alle mogelijke tegenspoeden tot werkelijkheid geworden naar den voorbedachten raad van hen die daarin voldoening vonden. Pag. 36.

36) Ofschoon in sommige deelen van Duitschland voor eenige regeeringslichamen een verouderd kiesrecht heersohte, was voor het gansche Rijk een kieswet in werking, welke zeer democratisch was. Bovendien kunnen we per slot van rekening toch allerlei kiesrecht missen zoo de regeering competent en voortvarend blijkt, en waar ter wereld was voor kleinen en grooten de sociale wetgeving verder gevorderd dan in Germanje?

Dat de oorlog veel meer dan een millioen dooden heeft gekost is het gevolg van een abuis, waarover ik mij niet zal uitlaten. Voor wien dit nu of later mocht aangaan is de zaak doorzichtig. Het gevaarlijk spel werd in groote afmeting opgezet en de catastrophe vermenigvuldigde de kwade kans. Pag. 75.

37) Het landgoed ligt 20 minuten gaans van het stadje Amerongen in de aangrenzende gemeente Leersum, die soms ook administratief onder Amerongen ligt. Het water ligt aan de noordzijde van het terrein op 45 minuten afstand van Amerongen. Pag. 19.

38) Washington heeft in zijn testament het Amerikaansche volk aan het hart gedrukt, toch vooral zich niet te mengen in de politiek van vreemde volkeren. Pag. 34.

April, 1919.