is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der Italiaansche taal voor school- en zelfonderricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regelmatige werkwoorden. 88

servirei ik zou i . —iresti jij zou I & —irebbe hij zou | 5' — iremmo wij zouden I m —ireste gij zoudt —irebbero zij zouden Imperatief

ama1 bemin i-ewó"» verkoop

a»u2 bemint (beleefde venda verkoopt (be-

vorm) leefde vorm)

pl. amiamo beminnen wij pl. vendiamo verkoopen wij pl. amate bemint pl. vendete verkoopt

pl. amino bemint (beleefde pl. vendam verkoopt (be™rm) leefde vorm)

non amare bemint niet. non vendere verkoopt niet.

servi dien serva dient (beleefde vorm)

pl. serviamo dienen wij pl. servite dient pl. servano dient (beleefde vorm)

non servire dient niet.

Congiuntivo (Soggiuntivo). Presente.

ch' io ami dat ik beminne venda dat ik verkoope che tu —i dat. jij beminne —a dat jij verkoope

ch' egli —i dat hij beminne — a dat hij verkoope chenoi^-iamo dat wij beminnen —iamo dat wij verkoopen che voi —iate dat gij beminnet tèSb—iate dat gij verkoopet ch' essi amino dat zij beminnen, vendano dat zij verkoopen

ch' io serva dat ik diene

che tu —a dat jij diene

cV egli —a dat hij diene

che noi —iamo dat wij dienen

che voi —iate dat gij dienet eV essi sqroano dat zij dienen.

*_ ve tweede persoon enkelvoud van den imperat. der 1* conj. = 3e persoon ind. pres. De 2' persoon meerv. imp. van diezelfde werkw., benevens de 2e pers. enkelv. en meerv. imper. van alle andere werkwoorden (uitgezonderd avere, essere, sapere en volere, bij welke zij gelijk zijn aan de overeenkomende vormen van de sogg. pres.), zijn gelijk aan de daarmee overeenkomende personen van de ihd. pres. De derde persoon enkelv. en meerv. (de. beleefde vorm) van de imper. is gelijk aan de daarmee overeenkomende personen van de eong. pres.

2 De beleefdheidsvorm wordt duidelijk, als men bedenkt dat zij eigenbjk in^de plaats komt voor de cong.: Prego ch'Etta ami, venda, serva.

88