is toegevoegd aan je favorieten.

Zuiver- en toegepast wetenschappelijk onderwijs in de biologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lossen, door het opgeven van een der opvattingen of door een compromis. Niets van dit alles is hier mogelijk. De eenige oplossing is, alle gedachten aan een oplossing te laten varen; daarbij echter het conflict niet te verdoezelen of door partij stelling weg te redeneeren, maar het volledig te erkennen en te accepteeren.

Maar laat ik trachten U in de quaestie in te leiden. Langs verschillende wegen is die te benaderen en wanneer ik nu begin daar een van te noemen, die een persoonlijk karakter draagt, dan verzoek ik U mij niet verkeerd te begrijpen, door te meenen dat hier nu het conflict is. Het is er slechts een der uitingen van.

Ik meen bemerkt te hebben, dat er onder sommige biologen een zekere onvoldaanheid heerscht tegen den tijd, dat hun studie ten einde loopt, 't Is niet de studie zelf, die heeft hun geheele hart gehad, maar het verlaten ervan, dat een crisis doet ontstaan. Sommigen drukken dit uit door te zeggen „dat de biologie geen vak is" Ze voelen, dat er voor hen, zooals ze zijn toegerust, geen plaats is in het leven. Ze zijn als monniken die, gewend aan den rustigen kloostercel, in het leven worden gezet en dit niet kunnen verdragen. Ze hebben wel veel meegekregen, maar dat kunnen ze niet gebruiken.

Bij enkelen komt die crisis tot uiting door een verandering van studievak. Wanneer ze met hun biologie al zoowat klaar zijn, gaan ze medicijnen studeeren. Niet omdat ze dit voor de verruiming van hun blik noodig achten, maar uit innerlijke onvoldaanheid Juist om dat „vak", die plaats in het leven te vinden, waar ze naar zoeken.

Wanneer we de oorzaak dezer moeilijkheid trachten op te sporen, stuiten we op een verschil van opvatting omtrent het wezen en doel van het universitaire onderwijs.

De universiteit is de draagster van de wetenschap in haar meest zuiveren vorm. Het is de plaats waar de wetenschap om haarszelfs wil wordt beoefend. De eenige drang die daartoe drijft is een diepe belangstelling, een gesublimeerde nieuwsgierigheid. Alle andere overwegingen, met

6