is toegevoegd aan uw favorieten.

Spelen van Cornelis Everaert

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

I. Maria Hoedeken.

Tot huer alleene / die vul gracien vloeyt Vut wien de roose/ onser salicheyt es ghegroeyt 870 Dat zy onvernoeyt/ ons verbidde als aduocate. Goet Wilt ghy Maria/ ghecryghen te bate

' Siet hier jn state/ huer beilde wiltse groeten. Noynt sondaer huer en badt/ hyne creech verzoeten.

Pausa cleene.

Quaet Lof bloeyende roose/ zuuer onbesmit wit 875 Anhoort my sondaer/ die vierich verhjt biL LiQ Maria ons troost/ die hier in 't leuen leuen Als alder machtichste/ ghy bouen dit zit 1 Naest Godt inden hemel./ Jn sweerels pit vit

Huwe gracie-vp ons/ die hier in sneuen sneuen. 880 Huwe ghenade my wilt/ zonder begheuen gheuen. Scoon roose ons alder/ bevroedichste/ bevroedeghe Wy mochten wel/ voor thelsche beuen beuen Ten dede hu alder/ odtmoedichste odmoedeghe. Ghy zyt ons sondaers de behoedichste behoedeghe. 885 Hu segghic zoot vuter herten/ comt ghevloten Lof bloeyende roose/ vut Jesse ghesproten.

Sober Lof roose die als/ den roode coluere puere Syt bloeyende by uwer/ nathuere kuere Soetghuerich van roke/ by uwer crachten cracht. 890 O Maria maechdelicke / vyguere fluere Elc meinsche loost / van uwen labuere dhuere f. 40 r. Scoon bloeyende roose/ by uwer drachten* dracht. Dyn claerheyt verjaecht/ svyants machten macht. Elc sondaer ontghaet/ by dy allen pynen pynelic. 895 Dyn caritate ons besceermt/ jnder nachten nacht. Hu zuuerheyt ghaet/ bouen allen/ mynen mynelic. Ghy verlicht ons 'als de zunne / jnt scynen scynelic. Dies men wel segghen mach/ jn steden jn sloten Lof bloeyende roose/ vut Jesse ghesproten. 900

Cleen Lof lusteghe roose/ scoon egglentier fier

Besceermt myn siele/ voor thelsche vier. Ghier

Bem jc Maria/ om uwer ghenaden ghenadelic.

Al heift myn leuen gheweist/ zeer putertier hier

Hopic my te beteren/ o maechdelic roosier scier. 905

Besceermt my voor svyants/ bescaden scadelic.

O troost ende hope/ den onberaden beradelic

Ons sondaers ontwricht/ weist jnt beweghen weghelic.

Maria / ghy en zyt nyement / jnt versmaden smadelic.