is toegevoegd aan uw favorieten.

Spelen van Cornelis Everaert

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. EEN sanders welvaren.

57

SuP*yl Wel zyt ghy ons commen

Meest Elc bouen sommen/ ghezworen by eede. f. 55 r. Pract. Wilt met ons plucken/ der vruechden blommen. 145 Meest elc Ghegroet weist beede.

S**tyl Wel zyt ghy ons commen.

Pract. Die ons beclappen/ weynschic te worden als stommen

Of te aperen jnde drommen/ des droufheyts weede. Meest elc Ghegroet weist beede.

Suptyl Wel zyt ghy ons commen

Meest Elc bouen sommen/ ghezworen by eede. 150 Pract. Waer neimpge den ghanc?

Su?W Spreict by besceede.

Pract. Seght hu belanc.

SuP*yl Slacht niet de ghedweede.

Ontdect jnt breede/ wat hu belieft. Pract. Mescomt hu hiet? S***1 Sytge ghegrieft?

Pract. Wat mach hu deerren? , IP„

Ons dat nv brieft. " "

Huwen druck wort gheclieft/ eist jn ons macht. Meest elc Och de zinnen zyn ontrust/ dach ende nacht

Dies de cracht/ myns juechs verdwynt. Suptyl Ghy heescht hu te vele.

Pract. t„ , ,

le zeere ghy hu pynt. Suptyl Sytge bestouen met den mele? rfin Pract

My dyncke jaeyhy/ zoot scynt.

Alle zwaerheyt verslynt/ ende therte ontlast. Suptyl Meest Elc es swaermoedich/ wanneer hy vast.

Als abstinencie hem tast/ bezwaert den gheest. Meest elc Ten houdt my daer niet.

^ract- Wat deert hu dan meest?

Ontdeckt den keest/ met cloucken daden Suptyl Al waert ghy met Venus packe gheladen

Wy zouden hu beraden/ wel by gheual.

Let hu daer of? Meest elc Daer houdet my a,

Twelc breet en smal/ myn vruecht doet ontglyden f.,6r

Om hier of quytte te zyne/ jn corten tyden 170 Hebbic zonder vermyden/ hu beeden ghesocht Suptyl So en waert ghy/ jn langghe bet gherocht

143 Welt met doorgehaalde t