is toegevoegd aan je favorieten.

Spelen van Cornelis Everaert

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250

XV. dOnghelycke Munte.

Den Scaemelen Aerbeyder draeghet meeste last. Menichte van Volcke sciet goelic van tusschen. Aerbeyd. Vp dat jc zoude ghebreckelic noot blusschen

Om my te behelpene/ zo bem icx ghedooghere 185

Dat jc -waere of ghelt / neme te hooghere.

Al verliesicker wat an/ wat achtich datte?

Jc ouerdyncke jn my seluen/ ende jc scatte

Van wat te werekene/ comt owmers hiet

Maer van leich te^ ghaene/ comt gheen tyt niet. 190

Jc peynse daer my« dachhuere heet acht groote« weert

Dat jeker viere behoude./ Al bem jc ghedeert

By dOnghelycke Muwte/ jc moets ghenieten.

Want alst Godt verdriet/ tsal zyn heleghen verdrieten.

Pausa.

dOnghelycke Munte een vrauwe behanghen met pewnynghen van dyveerssche munten.

Jc myne der eerden van Gode ghescepen 195

Ten behouue der meinschen vp teerdsche dal

Van dyveersschen valuere/ teender mu«te begrepen

Om Menichte van Volcke hier ouer al

Te verlyckene/ want twistich ghescal

Doe jc myneren by mynder practyeken 200

Tusschen Menichte van Volcke groot ende smal f. 196 r.

Ende den Scaemelen Aerbeyder der ghelycken.

Want zo men my nv/ ter weerelt ziet blycken

Van dyveersschen aloye/ elc naer zyn weerde

Dats princepael/ omden scaemelen en rycken 205

Jn payse te houdene hier vp der eerde.

Nv comt met een vpgheblasen houeerde

Menichte van Volcke/ die my behecht

Segghende dat neerrynghe te voet te peerde

By mynen toedoene van hier verviiecht. 210

Die dat waent of seght hy hem bedriecht.

Want elcken ghelyc bem jc een jundere.

Daghel. Kyct omme. Wye comt ons ghundere

Met pewnynghen behanghen/ als sint Joos met scelpen?

Menichte dOnghelycke Munte. 215

Aerbeyd. Comtse ons helpen

So salse vry wel naer onsen danc staen.

Daghel. Sou dynctffte seker onghelyc ende manc ghaen Deen tyt hoogher ende dander tyt nedere. Wat lieue Muwte keert weder keert wedere.