Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV. Hoedeken van Marye.

415

Wille Tjeghens der trybulacie / wyndeghe zwaerhede 145

Doetse voorsieneghe assistencie. Zinnel. Sou zoet lyden.

Redene Sou vroomt paciencie.

Voorsieneghe disscrecie / es wel te prysene.

Want disscrecie weet / de sulcke te wysene

Den rechten wech/ die contrarye ghaen zoude. 150 Zinnel. My wondert hoe my Disscrecie staen zoude.

Jc biddu laetse my een lettel prouuen Wille Neimpse vry zonder / eenich thouuen. f. 308 v.

Maer dat men thuwaerts jn walsche niet en segghe bloet Zinnel. Hoe ? 155 Redene Mau chy preuue.

Zinnel. Wat dynghe?

Wille Vp thooft den hoet.

Zinnel. Wye ?

Redene. Die tupstel contrarye doet.

Dit wel ghevroet / dus wilt ghevreit wesen. Zinnel. Die tupstel contrarye doet/ moet wel ondisscreit wesen

De preuue ghaet quaelic / naer sconyncx devyse. Wille Voorsieneghe disscrecie / hooghe van pryse 160

Die elc meinsche hier jnt leuen

Behoort te hebbene / dat wy hu gheuen

Om met zinnelicheit / te bestreckene redelic. Redene Pynter uwen wille / mede te deckene edelic.

Et zalhu beletten/ veil ghetruerte. 165 Zinnel. Redene nu eist hu ghebuerte.

Wat sult ghy gheuen / vut een moedeken goet

Den conync voor ooghen? Redene Een hoedeken zoet f. 309 r.

Duechdelic ende van grooter weerden. 1

Ten leift gheen meinsche / vp der eerden 170

Die van zyn duecht / hu zeyde / tvulle verstant. Wille So en eist hier niet ghemaect jnt lant?

Seght wat hoedeken eist/ voor sconyncx ghemeente? Zinnel. Et es een hoedeken van ghesteente

Ghelyc een spawne van een westersche maecht. 175 Redene Waen ten es.

Wille So en eist gheen hoedeken datme» draecht

Vp thooft jn dhandt / of ande ryeme. Redene Nochtans et doet.

Zinnel. Al wierdic van cryeme

Sluiten