is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids hygiëne tentoonstelling 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111

regeling van kracht, die in hetzelfde tijdschrift, Bd. 19. blz. 58, is opgenomen.

In dezelfde aflevering, Bd. 19, no. 2, blz. 29, wijdt Dr. Eabl Mabcüs, Directeur van het ziekenhuis St Göran te Stockholm een uitvoerige beschouwing aan de nieuwe Zweedsche wet, waarvan de tekst in Bd. 18, no. 10 van het Zeitschrift f. Bekampf. d. GeschLkrankh. ia opgenomen.

In Amerika was de bestrijding der geslachtsziekten in verschillende staten reeds lang voor den oorlog begonnen. Terstond na het toetreden der Yereenigde Staten tot de zijde der geallieerden, in Mei 1917, werd het legerbestuur door een bepaling van de „Selective Service Law, Section 13", in staat gesteld op krachtige wijze de verbreiding der geslachtsziekten in het leger tegen te gaan. Het legerbestuur en in het bijzonder de Commission on Training Camp Activities van de departementen van oorlog en van marine, hebben zich met groote voortvarendheid en doortastendheid van hun taak gekweten.

In Juli 1918 nam het Congres de z.g. „Chamberlain-Kahnbill' aan, waardoor 4.100.000 dollar voor de bestrijding der geslachtsziekten bij de burgerbevolking beschikbaar kwamen. Mr. Chajiberlad* stond in relatie met de Oregon Hygiëne Society en de Oregon State Board of Health, die reeds sedert 5 jaren een krachtige campagne tegen de geslachtsziekten voerde. Mr. Kahn steunde op het pionierswerk van de California State Board of Health.

De „Bill" werd ondersteund door de „Commission on Training Camp Activities of the War Department", de „Medical Department of the Army, de State Health Officer's Association of the U. S.", de „U. S. Public Health Service" en de „American Social Hygiëne Association" en is opgenomen als Chapter 15 in de Army Apropriations Act (Public no. 193, 65th Congress).

Opgericht wordt: 1°. een Interdepartmental Social Hygiëne Board, bestaande uit „the Secretary of War, the Secretary of the Xavy and the Secretary of the Treasury and the Surgeons-

') Ontleend aan „Social Hygiëne", 1919, blz. 15. H. H. Moore, Directer of Education, Division of Venereal Diseases, O. S. Public Health Service,".