is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegwijzer voor de binnenscheepvaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

467

22. AFWATERINGS- en SCHEEPVAARTKANAAL naar OMMEN. (III) Van de Dedemsvaart (21) zuidwaarts naar Ommen. Lengte 10 K.M. Breedte van 8 M.—11 M. Diepte 1,20 M.—1,60 M.

10 beweegbare bruggen en vonders; wijd 5,25 M. Geen schutsluizen.

K.P. = 6,12 M. -|- N. A. P. = P. van het 5de pand der Dedemsvaart.

In beheer bij de Prov. Overijssel.

Van toepassing zijn dezelfde bepalingen als voor de Dedemsvaart. De grootste toegelaten diepgang is echter op 0,20 M. minder dan de bodemdiepte onder K.P. bepaald.

Afstandstabel.

Afstand in Ligging. ï.m. uit het beginpunt.

0,0 N. Dedemsvaart, ruim 1 K.M. beneden de Kalkwijk te Dedemsvaart. Over de eerste 4 K.M. verbinding met vele zijwijken naar het Westen. Van K.M. 0—K.M. 2, 6 draaivonders.

2.1 Draaibrug. 4,4 Draaibrug.

9.2 Draaibrug.

9,9 Havenkolk te Ommen.

j Ommen; weg van Ommen naar Harden-

I berg. ' v

23. LÜTTERHOOFDWLJK. (I)

Van de Dedemsvaart (21) bij Eikenoord, ruim 1 K.M. boven schutsluis n°. 7, in noord-oostelijke richting tot aan het kanaal Coevorden-Alte Picardie (24) te Coevorden.

Lengte 16 K.M.

Breedte Lutterhoofdwijk 18 M. Stadswateren te Coevorden (zie hieronder). Diepte ong. 1,80 M.